hurda fiyatları
BİZDEN FİYAT ALMADAN HURDALARINIZI SATMAYIN
0850 532 75 63

Hurda Piyasası

Hurda piyasası günümüzde çok canlı ve sürekli devinim halinde olan piyasalardan biridir. Geri dönüşümün ihtiyaç duyduğu madde ihtiyacını karşılayan hurda piyasası, her geçen gün de gelişim göstermektedir. Hurda piyasası sayesinde kişiler ihtiyaç duymadığı ve atılacak duruma gelmiş eşyalarından para kazanabilir.

Kişiler hurdalarını satarak para kazanırken hurda firmaları da hurda ihtiyacını karşılamış olur. Daha sonra bu hurdalar hammaddelerine göre ayrıştırılır ve geri dönüşüm firmalarına iletilir. Geri dönüşüm firmaları da bu ürünlerin tekrar piyasaya dönmesini sağlar. Yani hurda piyasası geri dönüşüm sisteminin en önemli ayaklarından biridir.

Hurda Piyasasını Neler Etkiler?

Hurda piyasası, kendi kendini belirleyen ve devam ettiren bir piyasa değildir. Hurda piyasasını oluşturan ve etkileyen pek çok aktör ve etken bulunur. Çevre koruma bilincinin oluşması, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin öneminin kavranmasıyla birlikte hurda piyasası da gelişmiş ve bu piyasaya duyulan talep artış göstermiştir. Hurda piyasasının belirlenmesinde rol oynayan pek çok etken vardır. Bu etkenlerden bazıları direkt sektör içerisinde bulunan alıcı ve satıcı aktörleridir. Piyasanın işlediği ülkenin çeşitli kararları da piyasanın gelişmesinde ya da daralmasında etkili olacaktır. Hurda piyasasını etkileyen faktörler ise şu şekilde sıralanabilir:
 • Hurdaya, yani hammaddeye ne derece ihtiyaç duyuluyorsa piyasa da o derece canlı olacaktır.
 • Hurdanın ayıklanması için gereken iş gücüne ulaşılabilirlik, iş gücü maliyeti de piyasayı etkiler.
 • Ülke politikalarında geri dönüşüme ve hurdacılığa verilen önem ve bu doğrultuda alınan kararlar da hurda piyasasını direkt olarak etkilemektedir.
 • Geri dönüşüm piyasasında hammaddeye ne denli ihtiyaç duyulduğu, bolluk ya da kıtlık durumları da hurdacılığı etkileyecektir.
 • Hurdaya ülke genelinde ne tür ve ne boyutta yatırımlar yapıldığı da piyasa açısından önemlidir.
 • Piyasanın kurulu bulunduğu ülkenin ekonomik gelişmişliği sektörün gelişmişliği ile doğrudan ilişkili olacaktır.
 • Hurda piyasasının bulunduğu bölgenin sanayileşmiş olup olmadığı da sektör açısından önemlidir.


Hurda Çeşitleri

Hurda piyasası, tek bir ürünü ve tek bir fiyatı kapsamamaktadır. Hurda piyasasının içerisine, atıl duruma gelmiş olan, geri dönüşümü ya da bir şekilde yeniden değerlendirilmesi mümkün tüm ürünler girer. Bu sebeple bu piyasa içerisinde bulunan ürünler, çeşitli kriterler doğrultusunda çeşitlenir. Günümüzde hurda piyasası içinde alışverişi ve geri dönüşümü yapılan hurda çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:
 • Krom hurda
 • Çinko hurda
 • Paslanmaz hurda
 • Alüminyum hurda
 • Kağıt hurda
 • Kurşun hurda
 • Sarı hurda
 • Kablo hurda

Bu hurda çeşitleri de kendi içerisinde farklı dallara ayrılabilir. Örneğin bakır hurda, külçe bakır hurda ya da kablo bakır hurda gibi alt çeşitlere de sahiptir. Bu alt çeşitlerin de fiyatlandırmaları ve iç piyasaları farklı olacaktır. Her hurda çeşidinin bulunabilirliği ya da geri dönüştürülebilme oranı farklı olabilecektir. Bu sebeple her çeşidin de bir kendi iç hurda piyasası bulunur.

Hurda Fiyatları

Hurda piyasası içerisinde belirlenmiş sabit bir hurda fiyat politikası yoktur. Hurda fiyatları her hurda çeşidi için farklılık gösterir. Ayrıca dönemsel olarak da hurda fiyatlarında farklılık görülebilir. Hurda fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan bazı durumlar mevcuttur. Bunlardan ilki, hurda firmalarının politikaları olabilir. Bir hurda firması, özellikle istediği bir hurda çeşidi için yüksek fiyat belirleyebilirken, elinde fazla bulunan bir çeşit için fiyat düşürebilir.

Hurda çeşidinin geri dönüşüme ne derece müsait olduğu da hurda fiyatlarını değiştiren etkenlerdendir. Geri dönüşüme müsait olan hurdalar geri dönüşüm firmalarına satılabildiği için daha uygun fiyattan satışa sunulacaktır. Bunun dışında hurdanın hammaddesinin kalitesi ve kendi iç piyasası da fiyatları etkiler. Örneğin demirin piyasası farklı, alüminyumun piyasası farklı olacaktır.
 
Hurdalar Nasıl Geri Dönüştürülür?
 
Hurdaların geri dönüşümü, geri dönüşüm firmaları aracılığıyla sağlanır. Hurda firmaları gerekli hurdaları adreslerden temin eder. Bizzat firma tarafından ya da hurdacılar aracılığıyla temin edilen hurdalar, hurda firmaları bünyesinde hammaddelerine göre ayrıştırılır. Hammaddelerine göre ayrıştırılan ve kategorize edilen hurdalar geri dönüşüm firmalarına iletilir.

Geri dönüşüm firmaları da bünyesinde bulunan teknik ekipmanlar aracılığıyla hurdaların tekrar kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Böylece hem hammadde ihtiyacı karşılanmış olur, hem de doğaya fazladan çöp salınmamış olunur. Çevrenin korunması için firmamız aracılığıyla hurdalarınızı en yüksek fiyatlara satabilirsiniz.

  WHATSAPP
ARA      

hizmet bölgeleri
İstanbul hurdacı
İzmir hurdacı
Ankara hurdacı
Aydın hurdacı
Bursa hurdacı
Edirne hurdacı
Trabzon hurdacı
Sivas hurdacı
hurda alımı
Hurda curuf alımı
Çeik hurda alımı
Antika hurda alımı
Civa hurda alımı
Lastik hurda alımı
Cam hurda alımı
Hurda araç alım
Hurda demir alımı
hurda fiyatları
Curuf hurda fiyatı
Çelik hurda fiyatı
Antika hurda fiyatları
civa hurda fiyatları
Lastik hurda fiyatları
Cam hurda fiyatları
Hurda araç fiyatları
Hurda fiyatları